VALOKUITU

TEHOKKAIN TIEDONSIIRTOON

Valokuitu on kvartsilasista valmistettu erittäin ohut kuitu, joka johtaa valoa. Signaali siirtyy siis valokuitua pitkin valon muodossa. Valokuitu on ominaisuuksiltaan ja tiedonsiirtokyvyltään ylivoimainen kuparikaapeleihin verrattuna, sillä valokuidussa ei ole rajoituksia liittymän nopeudelle. Valokuidun tärkein etu onkin se, että nykypäivän sähköiset palvelut edellyttävät yhä suurempia tiedonsiirtonopeuksia ja kapasiteettia. Valokuidun muita etuja ovat luotettavuus , toimintavarmuus ja pitkäikäisyys.

TIETOLIIKENNEVERKOT PERUSINFRASTRUKTUURIA

Nopea tietoliikenneyhteys on kodissa nykyään yhtä tärkeä perustoiminto kuin sähkö, vesi tai lämmitys. Internetyhteys on itsestäänselvyys eikä sen tärkeyttä huomaan ennenkuin yhteys pätkii tai on hidas. Nopeaa laajakaistayhteyttä tarvitaan esim. silloin, kun hyvänlaatuista liikkuvaa kuvaa tai internet-TV:tä katsotaan verkon kautta, ladataan tai lähetetään isoja tiedostoja tai samanaikaisesti kotona käytetään useita internetin palveluja. Internet ei kuitenkaan ole pelkästään hupia tai viihdettä, vaan tärkeä osa arjen hallintaa, elinkeinoelämää ja yrittämistä.

Langattomat yhteydet ovat nykyään yleisiä ja niillä internetin peruskäyttö onnistuu varsin hyvin. Kuparikaapeliliittymät taas ovat vähitellen häviämässä ja korvautuvat valokuituliittymillä. Langattomien yhteyksien tai kuparikaapeliliittymien kapasiteetti ei tulevaisuudessa enää riitä uusin sähköisten palvelujen käyttöön. Valokuituliittymät ja langattomat yhteydet eivät sulje toisiaan pois vaan tulevaisuudessa näitä molempia tarvitaan. Langaton yhteys häviää kiinteälle yhteydelle sekä laadussa että nopeudessa. Etenkin ruuhkahuippuina langattoman verkon toimivuus on kyseenalaista, joten sen varaan ei voida rakentaa sellaisia palveluja, jotka edellyttävät ehdotonta toimivuutta, kuten sairaanhoitoon ja turvallisuuteen liittyvät palvelut.

ELINKEINOELÄMÄN ELINEHTO

Suomen elinkeinoelämän kehittymiselle tietoyhteyksien kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Yhä useammat yritysten toiminnot ovat riippuvaisia ajantasaisista tietoliikenneyhteyksistä sekä yrityksissä että heidän asiakkaillaan. Yritykset saavat lisäksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun liiketoiminta ei välttämättä ole paikasta riippuvainen. Siten tietoliikenneyhteydet edistävät monipuolisen palvelutarjonnan säilymistä maaseudulla.

Maaseudun elinvoimaisuutta lisäävät myös etätyö ja -opiskelu, joiden kannalta toimivat, nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet ovat erittäin tärkeä asia. Kiinteän verkon etu tulee esille silloin, kun tarvitaan nopeaa kaksisuuntaista tiedonsiirtoa, jossa tietoa sekä lähetetään että vastaanotetaan suuria määriä.